Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jachówce 3 czerwca 2016

W święto Najświętszego Serca Pana Jezusa w tym roku nowy proboszcz parafii Jachówka ks Stanisław Maślanka zaprosił ks prof Władysława Kubika wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Sł Bożej Rozalii Celakówny do wygłoszenia kazań podczas Mszy świętych w tym uroczystym dniu.

ks prof Władysław Kubik pierwszy z lewej, Najświętszy Sakrament niesie proboszcz parafii Jachówka ks Stanisławponiżej kazanie ks prof Władysława Kubika wygloszone na Mszy św porannej

Kazanie ks prof Władysław Kubik JachówkaNa działce rodzinnej Rozalii Celakówny ; od lewej p. Marianna Celak, sekretarz Dzieła Jacek Suder, ks prof Władysław Kubik oraz członek Dzieła p.Augustyn Mardyła


źródło: http://nspj.jezuici.pl/

Każdego 19 dnia miesiąca odprawiamy w Bazylice Serca Pana Jezusa w Krakowie o godz. 16.30 Mszę świętą w intencji beatyfikacji Służebnicy Bożej, podczas której polecamy Sercu Jezusa za wstawiennictwem Służebnicy Bożej wszystkie sprawy Czcigodnych Czcicieli i Ofiarodawców, a jednocześnie modlimy się o ważne potwierdzenie z nieba świętości Rozalii, czyli o ewidentny cud.
Wszelkie łaski otrzymane za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny prosimy zgłaszać na adres:

Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny
Księża Jezuici
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Osobom pragnącym udzielić pomocy materialnej w toczących się pracach procesowych podajemy numer konta:

41 1240 2294 1111 0010 0784 2512
Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej
Mały Rynek 8
31-041 Kraków