Sympozjum - Rozalia Celakówna wzorem

W dniach od 6-7 czerwca odbylło się w Krakowie sympozjum z okazji 65 rocznicy śmierci Sł. Bożej Rozalii Celakówny, zoorganizowane przez WSFP "Ignatianum". Temat przewodni sympozjum: "Rozalia Celakówna wzorem dla pracowników Służby Zdrowia.


Zobacz:

Program Sympozjum

Relacja wideo

Zakończenie procesu beatyfikacyjnego

5 listopada 1996 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, który w dniu 17 kwietnia 2007 r. został zakończony na szczeblu diecezjalnym. Zgodnie z życzeniem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza dalszym przebiegiem procesu wobec Kongregacji ds. Kanonizacyjnych ma się zajmować wyłącznie Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego (dekret z dnia 16 kwietnia 2007 r.).